• глава-банер

Јаглеродна паста

  • Јаглеродна паста за електричен филм за загревање

    Јаглеродна паста за електричен филм за загревање

    1. Загреаната јаглеродна паста и електричното греечко филм со далеку инфрацрвена боја врз основа на нив, неговата формула за суровина ги вклучува следните компоненти по тежина: 15-20 делови од јаглероден прав;10-20 делови од графит;5-10 делови од калциум карбид во прав;35 делови од органски носач ~ 70 делови;1~5 делови од дисперзант.

    2. Органскиот носач вклучува епоксидна смола, полиуретан, акрилна смола и етилен оксалат;Далеку инфрацрвениот електричен грејач заснован на него вклучува основен филм, лента за јаглеродна паста што генерира топлина, најмалку две ленти со струја, полиестерскиот филм на лентите со струја, лентите кои носат струја се распоредени паралелно со едни со други и се дистрибуираат во интервали, а лентите од јаглеродна паста што генерираат топлина се обложени со гореспоменатата јаглеродна паста што генерира топлина.